Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.04.2023 17:30 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.04.2023 17:30 /Zasadačka obecného úradu/

13.04.2023

Dokumenty na stiahnutie