Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.06.2023 17:00 /Zasadačka OcÚ/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.06.2023 17:00 /Zasadačka OcÚ/

13.06.2023

Dokumenty na stiahnutie