Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.06.2023 17:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.06.2023 17:00

13.06.2023