Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.08.2019 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.08.2019 16:00

13.08.2019

Dokumenty na stiahnutie