Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.11.2012 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.11.2012 16:00

13.11.2012

Dokumenty na stiahnutie