Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.12.2016 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 13.12.2016 16:00

13.12.2016

Dokumenty na stiahnutie