Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 14.02.2023 16:00 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 14.02.2023 16:00 /Zasadačka obecného úradu/

14.02.2023

Dokumenty na stiahnutie