Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 14.06.2012 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 14.06.2012 16:00

14.06.2012

Dokumenty na stiahnutie