Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 15.05.2012 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 15.05.2012 16:00

15.05.2012

Dokumenty na stiahnutie