Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 15.11.2017 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 15.11.2017 16:00

15.11.2017

Dokumenty na stiahnutie