Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 16.02.2016 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 16.02.2016 16:00

16.02.2016

Dokumenty na stiahnutie