Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 16.12.2022 17:30 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 16.12.2022 17:30 /Zasadačka obecného úradu/

16.12.2022

Dokumenty na stiahnutie