Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 17.08.2017 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 17.08.2017 16:00

17.08.2017

Dokumenty na stiahnutie