Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 17.09.2013 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 17.09.2013 16:00

17.09.2013

Dokumenty na stiahnutie