Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 19.05.2020 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 19.05.2020 16:00

19.05.2020

Dokumenty na stiahnutie