Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 19.09.2017 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 19.09.2017 16:00

19.09.2017

Dokumenty na stiahnutie