Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 19.09.2022 17:00 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 19.09.2022 17:00 /Zasadačka obecného úradu/

19.09.2022

Dokumenty na stiahnutie