Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 20.06.2017 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 20.06.2017 16:00

20.06.2017

Dokumenty na stiahnutie