Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 20.10.2020 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 20.10.2020 16:00

20.10.2020

Dokumenty na stiahnutie