Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 23.06.2015 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 23.06.2015 16:00

23.06.2015

Dokumenty na stiahnutie