Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 26.04.2022 16:30 /Zasadačka OcÚ/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 26.04.2022 16:30 /Zasadačka OcÚ/

26.04.2022

Dokumenty na stiahnutie