Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 27.06.2019 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 27.06.2019 16:00

27.06.2019

Dokumenty na stiahnutie