Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 27.09.2016 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 27.09.2016 16:00

27.09.2016

Dokumenty na stiahnutie