Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 27.11.2018 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 27.11.2018 16:00

27.11.2018

Dokumenty na stiahnutie