Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.01.2014 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.01.2014 16:00

28.01.2014

Dokumenty na stiahnutie