Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.06.2022 18:30 /Zasadačka obecného úradu/ - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.06.2022 18:30 /Zasadačka obecného úradu/

28.06.2022

Dokumenty na stiahnutie