Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.10.2014 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.10.2014 16:00

28.10.2014

Dokumenty na stiahnutie