Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.12.2019 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 28.12.2019 16:00

28.12.2019

Dokumenty na stiahnutie