Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 29.01.2013 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 29.01.2013 16:00

29.01.2013

Dokumenty na stiahnutie