Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 29.01.2019 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 29.01.2019 16:00

29.01.2019

Dokumenty na stiahnutie