Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 29.07.2014 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 29.07.2014 16:00

29.07.2014

Dokumenty na stiahnutie