Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 31.10.2017 16:00 - Slovenská Ľupča

Obecné zastupiteľstvo konané/á dňa 31.10.2017 16:00

31.10.2017

Dokumenty na stiahnutie