OUSL-S2021/00146-VKL-ozn. - Slovenská Ľupča

OUSL-S2021/00146-VKL-ozn.

06.05.2022

Predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby “Obnova bytového domu“ súp. č. 374 na pozemku par.č. KN C 294 v k.ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie