Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva – dočasný záber

20.04.2021

začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie