Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva - dočasný záber - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva – dočasný záber

21.09.2022

Začatie konania o obmedzení vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu R1 Banská Bystrica -Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie