Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou

27.10.2022

oznámenie začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Dokumenty na stiahnutie