Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou

01.08.2022

oznam výrub drevín

Dokumenty na stiahnutie