Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou

21.09.2022

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania s miestnou obhliadkou

Dokumenty na stiahnutie