Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

20.06.2023

Oznámenie o začatí konania o obmedzení vlastníckeho práva pre stavbu R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča I. etapa.

Dokumenty na stiahnutie