Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Slovenská Ľupča

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

22.12.2021

Územný plán obce Slovenská Ľupča – Zmeny a doplnky č. 6

Dokumenty na stiahnutie