Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie (Doplnenie) - Slovenská Ľupča

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie (Doplnenie)

13.01.2021

Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5

Dokumenty na stiahnutie