Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Slovenská Ľupča

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

13.01.2021

Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5

Dokumenty na stiahnutie