Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie - Slovenská Ľupča

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

21.09.2022

Územný plán obce Slovenská Ľupča,Zmeny a doplnky č.5

Dokumenty na stiahnutie