Poistenie 1.1.2023-1.4.2023 - Slovenská Ľupča

Poistenie 1.1.2023-1.4.2023

19.01.2023

Faktúra DF2023/13 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 19.01.2023 v sume 702.02 €