Poistenie 1.7.2023-1.10.2023 - Slovenská Ľupča

Poistenie 1.7.2023-1.10.2023

11.07.2023

Faktúra DF2023/306 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 11.07.2023 v sume 702.02 €