Poistenie na obdobie 1.4.22023 - 1.7.2023 - Slovenská Ľupča

Poistenie na obdobie 1.4.22023 – 1.7.2023

17.04.2023

Faktúra DF2023/182 od Kooperatíva poisťovňa a.s., Vajnorská 100, 810 00 Bratislava (00585441) z 17.04.2023 v sume 702.00 €