Poistenie: Zodpovednosť Fa PO 1.4.2023-31.3.2024 - Slovenská Ľupča

Poistenie: Zodpovednosť Fa PO 1.4.2023-31.3.2024

06.03.2023

Faktúra DF2023/104 od Komunálna poisťovňa a.s.VIENNA INSURANCE GROUP, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (31595545) z 06.03.2023