Poplatok za vedenie účtu cenných papierov r. 2022 - Slovenská Ľupča

Poplatok za vedenie účtu cenných papierov r. 2022

23.01.2023

Faktúra DF2022/688 od Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., 810 00 Bratislava (31338976) z 23.01.2023