Poskytnutie sociálnych služieb - Slovenská Ľupča

Poskytnutie sociálnych služieb

10.07.2023

Faktúra DF2023/294 od SENIORKA, N.O., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen (45735603) z 10.07.2023 v sume 96.00 €