Pravidelná revízia elektroinštalácie a strojných zariadení ČOV a bleskozvodu v objekte ČOV - Slovenská Ľupča

Pravidelná revízia elektroinštalácie a strojných zariadení ČOV a bleskozvodu v objekte ČOV

19.07.2023

Objednávka 138/2023 od REZEKO, s.r.o., Oslobodenia 708/15, 976 13 Slovenská Ľupča (50171186) z 19.07.2023 v sume 1680.00 €