Prenájom pozemku - Slovenská Ľupča

Prenájom pozemku

26.06.2023

Faktúra DF2023/280 od Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ B.Bystrica, Partizanska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica (36022047) z 26.06.2023 v sume 60.00 €